Zápis do mateřských škol - Ústí nad Labem
0. fáze - před začátkem vydávání žádostí
Počet vypsaných volných míst:0Počet mateřských škol:0
  • 0. Základní informace od 1. 3. 2020
  • 1. Vydávání přihlášek 13. 4. – 14. 5. 2020
  • 2. Sběr přihlášek 13. 5. a 14. 5. 2020
  • 3. Přijímací řízení od 21. 5. 2020

Systém pro zápis dětí do mateřských škol

Hlavní úlohou tohoto systému je zajistit transparentnost přijímacího řízení do mateřských škol a zjednodušit jeho průběh. Vedle tohoto poslání systém umožňuje snížit administrativní zatížení ředitelek škol a poskytuje zpětnou vazbu pro město i veřejnost.

Systém vám umožní vytvořit přihlášku, bez nutnosti navštívit vybranou mateřskou školu a průběžně získávat informace o průběhu přijímacího řízení.

Jak zápis do mateřských škol probíhá?

1.
Vydávání žádostí
13. 4. – 14. 5. 2020
 
2.
Sběr žádostí
13. 5. a 14. 5. 2020
 
3.
Přijímací řízení
od 21. 5. 2020

Spádová škola

Pro určení spádové školy je rozhodné místo trvalého pobytu dítěte
(§ 36 odst. 5 školského zákona).

Pomocí zde uvedené aplikace je možno zjistit, která mateřská škola je pro konkrétní místo trvalého pobytu dítěte spádová.
Tato GIS aplikace obsahuje údaje, které budou platné od 1.1.2017.

Jak se připravit?

Pro bezproblémové vydání přihlášky doporučujeme použít internetový prohlížeč Internet explorer (ver.8 a vyšší), Firefox, Safari nebo Chrome. V prohlížeči je třeba mít zapnutý javascript a povolené cookies soubory.

Pro tisk přihlášky je třeba mít v počítači k dispozici prohlížeč PDF souborů.

Jaké jsou cíle projektu?

• Zajištění transparentnosti přijímání dětí do MŠ.
• Poskytnutí rodičům online informací o umístění jejich dítěte v seznamech žádostí do MŠ.
• Zjednodušení administrace ředitelkám MŠ.
• Poskytnutí zpětné vazby městu, zřizovatelům a dalším spolupracujícím institucím.