Zápis do mateřských škol - Ústí nad Labem
4. fáze - provoz stránek
Počet vypsaných volných míst:708Počet přijatých dětí:662

Poradna

Přehled fází zápisu do MŠ

Proces zápisu dětí do mateřských škol probíhá ve třech fázích:

1. Vydávání přihlášek

V této fázi je třeba vytvořit žádosti o přijetí a doložit k nim potvrzení praktického lékaře o řádném očkování dítěte nebo doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci.

více informací

2. Sběr přihlášek

V průběhu sběru přihlášek je nutné zaslat do vybraných MŠ vyplněné žádosti elektronicky s podpisem zákonných zástupců a doložením potvrzení praktického lékaře o řádném očkování dítěte nebo doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci nebo vyplnit žádost osobně na určeném místě v budově konkrétní MŠ, a to konkrétně ve dnech 12. 5. 2021  - 13. 5. 2021.

více informací

3. Přijímací řízení

V průběhu této fáze můžete na webových stránkách monitorovat průběh přijímacího řízení a sledovat hranici pro přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do školy.

více informací