Zápis do mateřských škol - Ústí nad Labem
4. fáze - provoz stránek
Počet vypsaných volných míst:708Počet přijatých dětí:662

Přijímací řízení

Přijímací řízení 2020

I. Fáze - Vydávání přihlášek

1. 4. – 13. 5. 2021

Přihlášku pro zápis dítěte do mateřské školy je možné získat dvěma způsoby v období vydávání přihlášek, tj. od   

1. 4. do 13. 5. 2021.

 1. Elektronické vydání přihlášky

  Na internetové adrese: https://zapisms.usti-nad-labem.cz
  Systém Vás provede vyplněním přihlášky, kterou si v závěru vytisknete.

  Nastavení internetového prohlížeče
  Pro bezproblémové vydání a tisk přihlášky, doporučujeme použít internetový prohlížeč (Internet explorer verze 6 a vyšší, Firefox, Safari, Chrome a další kompatibilní prohlížeče) ve standardním nastavení. V prohlížeči je třeba mít zapnutý javascript a povolené cookies soubory. Pokud se vám vydání přihlášky nedaří, zkuste využít jiného internetového prohlížeče.

 2. Vyzvednutí v mateřské škole

  V případě, že rodič nemá možnost elektronického vyplnění a tisku žádosti, lze při minimalizaci přímého kontaktu osob žádost výjimečně vyplnit přímo v MŠ podle časové nabídky konkrétní mateřské školy. Přesné časové údaje jsou uveřejněny na webových stránkách dané MŠ nebo přímo v elektronickém systému https://zapisms.usti-nad-labem.cz/ dané MŠ.

Důležité informace:

 • Po vygenerování přihlášky získáte jedinečný číselný identifikátor, který zajistí anonymitu dítěte (v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů nebudou do systému osobní data ukládána).
 • Pokud si přihlášku vytisknete sami doma, nemusíte v této fázi MŠ kontaktovat.
 • Pokud nemáte přístup k internetu a chcete přihlášku získat na MŠ, sledujte aktuální informace na těch MŠ, kam chcete svoje dítě přihlásit.
 • Vyplňování přihlášky věnujte náležitou pozornost – dbejte na čitelnost, neopomeňte přiložit potvrzení praktického lékaře o řádném očkování dítěte nebo doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci.
 • Pro získání přihlášky některým z výše uvedených způsobů musíte znát číslo pojištěnce (dítěte), které je uvedeno na kartičce jeho zdravotní pojišťovny.

II. Fáze - Sběr přihlášek a začátek přijímacího řízení

Od 12. 5. do 13. 5. 2021

Sběr přihlášek probíhá v tomto termínu v době od 8.00 do 12.00 a od 13:00 do 16:00 (17:00) hodin na jednotlivých mateřských školách dle rozpisu Zápis do MŠ 2021.pdf v záložce " DOMŮ "..

 • Informujte se na adrese: https://zapisms.usti-nad-labem.cz o počtech volných míst na MŠ – můžete pak lépe odhadnout šance na přijetí právě Vašeho dítěte.
 • Dítě můžete přihlásit do libovolného počtu MŠ.
 • Podepsané žádosti o přijetí k zápisu do mateřské školy vyplněné v elektronickém systému https://zapisms.usti-nad-labem.cz/ je možné doručit, společně s potvrzením praktického lékaře o řádném očkování dítěte nebo dokladem, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci, do MŠ pouze tímto způsobem:

   1.     Elektronicky (datová schránka, e-mail) nebo poštou.

  Vytištěnou a podepsanou žádost (oba rodiče), včetně potvrzení praktického lékaře o řádném očkování dítěte nebo dokladu, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci, je možné oskenovat a poslat do MŠ elektronicky (např. datová schránka, e-mail s elektronickým podpisem) nebo poštou do 13. 5. 2021. Doporučujeme rodičům, aby si ověřili telefonicky, že MŠ žádost obdržela.

   2.     Osobně na určeném místě v budově konkrétní MŠ ve dnech 12. 5. 2021  - 13. 5. 2021.

  V případě, že rodič nemá možnost elektronického vyplnění a tisku žádosti, lze při minimalizaci přímého kontaktu osob žádost výjimečně vyplnit přímo v MŠ podle časové nabídky konkrétní mateřské školy. Přesné časové údaje jsou uveřejněny na webových stránkách dané MŠ nebo přímo v elektronickém systému https://zapisms.usti-nad-labem.cz/ dané MŠ.

  Při osobním podání žádosti vyplní zákonný zástupce v budově MŠ tyto údaje:

  - jméno a příjmení žadatele (dítěte),

  - datum narození dítěte,

  - místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování,

  - požadavek na délku docházky do MŠ (celodenní nebo polodenní docházka)

  - jméno sourozence, který již MŠ navštěvuje

  - kontaktní telefon a e-mailovou adresu zákonného zástupce

  - označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní MŠ)

  - podpis osoby, která žádost podává (podpisy zákonných zástupců dítěte)

  Zákonný zástupce je povinen předložit potvrzení praktického lékaře o řádném očkování dítěte nebo dokladu, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci.
 • Neúplně vyplněná přihláška, která nebude v termínu stanoveném ředitelkou školy doplněna, je důvodem k vyřazení dítěte z přijímacího řízení!
 • Doložení rodného listu dítěte, dokladu totožnosti rodiče nebo i jiné chybějící údaje lze řešit po dohodě s rodiči i dodatečně. Případné nejasnosti nebo dotazy je nutné uplatnit přímo na vedení jednotlivých mateřských škol.

III. Fáze - Vyhodnocování řízení

Od 20. 5. 2021

 • Od tohoto termínu můžete očekávat informaci o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do MŠ.
 • Odpovědný pracovník mateřské školy Vás bude kontaktovat jedním z níže uvedených způsobů na základě údajů uvedených v přihlášce:
  • telefonicky
  • prostřednictvím sms
  • e-mailem
  • doručením písemného rozhodnutí o nepřijetí.

   Seznam registračních čísel přijatých dětí bude zveřejněn podle § 183 odst.2 zákona č.561/2004 Sb. na úřední desce a webu MŠ.
 • Po celou dobu této fáze můžete na webových stránkách sledovat průběh přijímacího řízení Vašeho dítěte. Sami takto můžete lehce zjistit, zda se hranice neposunula tak, že Vaše dítě bude přijato. Podrobnější informace získáte na https://zapisms.usti-nad-labem.cz
 • Bude-li Vaše dítě přijato do více MŠ, prosím informujte tu mateřskou školu, která je Vámi pro nástup dítěte zvolena. Tím uvolníte místo pro další dítě v pořadí v ostatních mateřských školách.