Zápis do mateřských škol - Ústí nad Labem
4. fáze - provoz stránek
Počet vypsaných volných míst:637Počet přijatých dětí:599

Mateřská škola Motýlek, Ústí nad Labem, Keplerova 782/26, příspěvková organizace

Adresa: 
Keplerova 782/26
PSČ: 
400 07
Městský obvod:
Obvod III. - Neštěmice
Telefon: 
+420 475500030
Ředitel: 
Mgr. Bc. Jarmila Nováková Hořejší
Počet volných míst:
29
Adresa poskytování vzdělání: 
Keplerova 782/26

Informace školy

Mateřská škola Motýlek je samostatnou mateřskou školou s právní subjektivitou, v provozu je od roku 1986. Nachází se v Ústí nad Labem, v části Krásné Březno. Budova je umístěna mimo velké silniční komunikace uprostřed sídliště. Poblíž MŠ se  nachází dopravní hřiště, jsou zde krásné vycházky do lesa a do parku k nově rekonstruovanému zámku. Nedaleko mateřské školy máme zoologickou zahradu.
Objekt mateřské školy se skládá ze dvou pavilonů, které jsou spojeny jednopatrovou budovou – hospodářským pavilonem. Oba dva pavilony jsou dvoupodlažní, v každém z nich jsou umístěny dvě třídy, jedna v přízemí a druhá v 1. patře. V každém podlaží máme šatnu pro děti, umývárnu se sprchovým koutem a sociálním zařízením, třídu a hernu a také kuchyňku, která slouží k výdeji jídla.V hospodářském pavilonu se nachází školní kuchyň, kancelář ředitelky školy, kancelář ekonomky školy a potřebné sklady.

V naší mateřské škole máme dvě věkově smíšené třídy, jednu třída dětí nejmladších, do této třídy přijímáme i děti mladší tří let. S těmito mladšími dětmi je v této třídě chůva. Jedna třída je složena z dětí, tzv. "předškoláků", které navštěvují mateřskou školu posledním rokem. Děti před nástupem do základní školy se tak společně hravou formou připravují na vstup do základní školy. Složení věkově smíšených tříd umožňuje umístění dětí společně se sourozenci, s kamarády různého věku. Děti zde mají možnost učit se  vzájemně jeden od druhého, kdy především mladší děti se učí od starších.

Předškolní vzdělávání zajišťuje v MŠ kvalifikovaný pedagogický personál a to podle  školního vzdělávacího programu "Co se děje? To chci znát, všechno kolem poznávat." Program zohledňuje individuální možnosti a potřeby každého dítěte. Cílem pedagogického působení je dovést děti před zahájením školní docházky k samostatnosti, spokojenosti  a jejich sebedůvěře. Mottem našeho programu je „Malý krůček, velký krok, v Motýlku jsem celý rok. Budu si v něm s dětmi hrát a vše kolem poznávat." Je pro nás důležitá spokojenost a pohoda dětí a jejich rodičů. 

Máme zde několik nadstandardních aktivit jako např. „Sporťáček“, „Angličtina pro nejmenší“ a Jógu pro nejmenší aneb Malí jogínci, což jsme zahájili ve školním roce 2016/17 poprvé.  Dále mají možnost děti poznat základy  bruslení a plavání. Ovšem naší nejtradičnější a dlouholetou aktivitou téměř již dvacet je hlavně pro děvčátka taneční kroužek zaměřený na specifický tanec mažoretek. Každoročně vyjíždíme na jarní ozdravný pobyt, nově také na lyžařský výcvik, který jsme letos uskutečnili již podruhé, "lyžáček" se setkal s s velkým ohlasem a zájmem. Během školního roku pořádáme různé akce a výlety, na kterých mohou spolupracovat a podílet se i rodiče. Spolupráce mateřské školy a rodičů je velmi vítána, vždy se těšíme se na další podněty a nápady právě z řad rodičů.

 

Všechny třídy máme vybaveny počítačovou technikou, z toho na třech třídách máme interaktivní tabuli, dětí tak mají možnost získávat hravou formou základy počítačové a digitální technologie. Ve třídě dětí nejmladších máme dětský vzdělávací počítač Kidsmart.


Spolupracujeme se základní školou Husova a se ZŠ Anežky České, poznáním prostředí základní školy se tak snažíme usnadnit dětem přechod z mateřské školy do 1. třídy základní školy.

 

 

Zápis dětí pro školní rok 2020/2021: 

Zápis proběhne bez osobní přítomnosti dětí v mateřské škole.

 Nejlepší možnou variantou je podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte v mateřské škole. 

 

Podání žádosti o přijetí je možné v elektronickém systému v době od 14.4. do 14.5.2020.

 

Jak žádost získat:

 1) V elektronickém systému https://zapisms.usti-nad-labem.cz/

 2) Osobně v naší MŠ Motýlek od 21.4. do 23.4. a od 5.5.2020 9.00 – 14.00 hodin  vždy po předchozí  telefonické domluvě  na čísle:

     607510116 nebo 724311732

 3) Na MmÚ – Odbor městských organizací a školství, 2.patro, kancelář č. 215, též po předchozí telefonické domluvě nebo ve stanovém zpřístupněném času pro veřejnost

 

Způsoby doručení vyplněné přihlášky do MŠ Motýlek:

Podepsané žádosti o přijetí k zápisu do mateřské školy vyplněné v elektronickém systému https://zapisms.usti-nad-labem.cz/ je možné doručit, společně s čestným prohlášením o provedeném očkování a kopií očkovacího průkazu, do MŠ pouze tímto způsobem:

 1.   Elektronicky emailem: na adresu: reditelka@motylek-ul.cz

 2.   Datovou schránkou:

 3.   Poštou do 14.5.2020 na adresu: MŠ Motýlek, Keplerova 782/26, 400 07 Ústí nad Labem

 4.   Osobně: v době od 21.4. do 23.4. a od 5.5.2020 do 14.5.2020 9.00 – 14.00 hodin  vždy po předchozí telefonické domluvě na čísle: 607510116 nebo 724311732 

5.   Vhozením do poštovní schránky na budově MŠ (vchod ředitelky školy) 13.5. a 14.5.2020 od 8.00 do 15.00 hodin (Sběr přihlášek - Zápis)

 

Čestné prohlášení o provedeném očkování a kopii očkovacího průkazu, je možné oskenovat a přiložit k žádosti). Tento způsob nahrazuje návštěvu lékaře, proto není nutné lékaře navštěvovat.

Doporučujeme rodičům, aby si ověřili telefonicky, že MŠ žádost obdržela.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zároveň přikládáme vzor textu čestného prohlášení k očkování:

 

Prohlašuji, že (jméno a příjmení dítěte), nar. (XX.X. XXXX), se podrobil(a) všem stanoveným pravidelným očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

 

Příloha: kopie očkovacího průkazu

 

 Podpis zákonného zástupce

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 10. 4. 2020            Mgr. Bc. Jarmila Nováková Hořejší, ředitelka školy

Spádový obvod

Část obce: Krásné Březno
Ulice Číslo domu
1. máje 11/1, 12/15, 102/11, 130/16, 242/3, 243/5, 362/7, 363/9
Čelakovského 249/3, 250/5, 703/2, 806/4, 829/1
Družstevní 37, 39, 40, 41, 263/5, 267/3, 361/31, 366/29, 376/27, 377/33, 407/21, 408/23, 409/25, 410/9, 411/11, 412/13, 413/15, 414/17, 415/19, 804/6, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 871, 872, 873, 874, 875, 5384
Erbenova 350/2
Hřbitovní 370/24, 430/4, 434/33, 545/35, 4097
Husova 343/11, 344/13, 345/15, 349/19, 437/4, 438/2, 650/6
K Mlýništi 5, 15, 16, 17, 18, 27, 32/5, 33/6, 34/2, 48/9, 55/10, 73/3, 81/4
Karolíny Světlé 4, 8, 12, 13, 14, 22, 155/1, 261/31, 262/33, 312/5, 316/29, 317/9, 323/11, 325/7, 326/15, 327/13, 346/2, 387/23, 402/3, 435/17, 826/17a, 851/30, 3128, 3129, 9261, 9480
Keplerova 315/7, 693/2, 694/4, 695/6, 696/8, 697/10, 698/12, 699/14, 700/16, 701/1, 706/18, 707/20, 708/22, 709/24, 710/28, 711/30, 712/32, 713/34, 714/36, 715/38, 716/40, 717/42, 719/44, 720/46, 728/48, 729/50, 730/52, 731/54, 782/26, 800/56
Krátká 89/6, 90/2, 98/4, 8894
Na Rybníčku 62/6, 63/7
Na Sklípku 36/54, 43/50, 58/52, 59/48, 94/8, 373/37, 704/39, 705/41, 785/4, 789/43, 879/2, 880
Na Vinici 6, 31/4, 54/6, 56/8, 426/2, 803/6a, 877, 878, 4154, 4157, 4229, 4488, 4489, 4490, 4491, 4492, 4493, 4864, 4865, 4866, 4868, 4869, 4870, 4872, 4873, 4874, 4875, 4876, 4877, 4879, 4881, 4882, 4977, 5412, 5421, 6081
Podmokelská 1/15, 3/28, 4/26, 5/22, 6/18, 7/16, 8/14, 9/12, 10/10, 20/1, 28/13, 49/28a, 51/30, 222, 265/3, 839/20
Příkopy 364/21, 425, 440/2, 441/4
U Potůčku 190/9, 360/30
U Studánky 37/9, 39/1, 400/15, 404/17, 429/11, 651/13, 784/5
V Doubravě 401/6, 424/8, 431/10, 439/12, 442/1, 443/3, 781/14, 840/5
Žežická 658/45, 659/47, 660/49, 661/51, 662/37, 663/39, 664/41, 665/43, 666/53, 667/55, 668/25, 669/27, 670/31, 671/33, 674/7a, 675/51a, 676/17, 677/19, 678/21, 679/23, 680/9, 681/11, 682/13, 683/15, 684/1, 685/3, 686/5, 687/7, 778/35, 780/29, 850/29a

Přijaté přihlášky

Seznam všech přijatých přihlášek.

Pořadí ID dítěte Obdržené body Adresa poskytování vzdělávání Rozhodnutí
1 8617741312 1 456.88 Keplerova 782/26 Přijatý/á
2 3220212224 1 445.78 Keplerova 782/26 Přijatý/á
3 3405647368 1 443.74 Keplerova 782/26 Přijatý/á
4 8252454528 1 441.08 Keplerova 782/26 Přijatý/á
5 4615629442 1 440.16 Keplerova 782/26 Přijatý/á
6 7911932928 1 310.44 Keplerova 782/26 Přijatý/á
7 8767858176 1 303.64 Keplerova 782/26 Přijatý/á
8 3186930885 1 302.62 Keplerova 782/26 Přijatý/á
9 5374602112 1 291.88 Keplerova 782/26 Přijatý/á
10 3218219136 1 283.58 Keplerova 782/26 Přijatý/á
11 7735945689 1 283.36 Keplerova 782/26 Přijatý/á
12 5631441408 1 282.18 Keplerova 782/26 Přijatý/á
13 8419093589 1 280.86 Keplerova 782/26 Přijatý/á
14 7025755904 404.40 Keplerova 782/26 Přijatý/á
15 2469970688 284.48 Keplerova 782/26 Přijatý/á
16 6011495684 280.18 Keplerova 782/26 Přijatý/á
17 6690535688 244.58 Keplerova 782/26 Přijatý/á
18 4055238656 147.30 Keplerova 782/26 Přijatý/á
19 3081630721 147.28 Keplerova 782/26 Přijatý/á
20 2734246485 147.24 Keplerova 782/26 Přijatý/á
21 4641018368 147.16 Keplerova 782/26 Přijatý/á
22 4233069056 146.94 Keplerova 782/26 Přijatý/á
23 7197159688 146.94 Keplerova 782/26 Přijatý/á
24 3757627392 145.76 Keplerova 782/26 Přijatý/á
25 9627167936 144.94 Keplerova 782/26 Přijatý/á
26 3461697024 144.22 Keplerova 782/26 Přijatý/á
27 6032328448 142.80 Keplerova 782/26 Přijatý/á
28 6305109504 142.46 Keplerova 782/26 Přijatý/á
29 5778583682 113.44 Keplerova 782/26 Přijatý/á
30 5477336056 111.86 Keplerova 782/26 Přijatý/á